همه چیز درباره رشته فوق العاده راه و ساختمان

سخن گفتن در مورد این رشته با گذشته تفاوت های اساسی و بنیادین کرده است، حادثهزلزله بم و احتمال وقوع زلزله تهران و دهها زلزله کوچک و بزرگ در کشور که روزانهشاهد اخبار و گزارشات آن هستید بحث ساختمان سازی، کیفیت مصالح ساختمانی، مقاوم سازیساختمان ها، کیفیت کار ناظرین ساختمان یا همان مهندسین ناظر، بافت شهری و روستائی وگرایش های خاص معماری همراه با طرح های اسلیم و روز دنیا مباحثی ست که ذهن ها را بهخود مشغول نموده، اما اینکه درمرحله عمل چگونه این اموراجرائی می گردد مطلبی نیستکه بتوان در این بخش گنجاند.
مسکن برای آرامش و امنیت خانواده ها که مجموعهجامعه را می سازند امری معمولی و عادی به حساب نمی آید مسکن مناسب و مطمئن محلیبرای تمدید قوای انسانی و محلی برای پایبندی اعضای خانواده به اصول ارزشمند انسانیست.
امروزه پیشرفت تکنولوژی و کاربرد روزافزون انواع و اقسام مصالح ساختمانی وفنون جدید عملیات اجرائی، صنعت ساختمان سازی را دگرگون و پیچیده نموده و به اینرشته اهمیت ویژه ای بخشیده است.
کسانی که مایل به شرکت در این رشته هستند در طیدوران تحصیل با عملیات اجرائی ساختمان سازی، محاسبات فنی و نقشه کشی ساختمان، موادو مصالح ساختمان، ایستایی ساختمان، فن آوری ساختمان های اسکلت فلزی، فن آوریساختمان های بتنی، قالب بندی و آرماتوربندی، کار با دوربین های نقشه برداری آشنا میشوند

/ 1 نظر / 157 بازدید
مینا

این رشته مال دختر ها هم است